2020 m. kovo 9 d., pirmadienis

Tarptautinis eTwinning projektas „Kelionė metų laikų karuselėje“


Dalyvaujančios šalys Lietuva - Turkija.
Projekto pradžia 2019.10.01-2020.08.30.
Apie projektą
Projektas skirtas 4-7 metų amžiaus vaikams geriau pažinti metų laikus tyrinėjant, eksperimentuojant. Kadangi šio amžiaus vaikams sunku įsiminti metų laikus, mėnesius tai ir kilo idėja projektinės veiklos metu plačiau, įdomiau kūrybiškiau keliauti metų laikais. Projekto metu dalinsimės idėjomis, kuo įdomiau ir turiningiau galėtume stebėti, tyrinėti, fiksuoti, fotografuoti gamtą ir jos objektus per visus keturis metų laikus. Kiekvienas pedagogas, atsižvelgdamas į vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, jų poreikius ir galimybes, organizuos meninę, pažintinę veiklą, pateiks praktinių užduočių, kurios skatins mažuosius domėtis metų laikais, atrasti esminius jų skirtumus, suvokti gamtos virsmą – metų laikų kaitą. Stebėdami aplinką, metų laikų požymius artimiausioje aplinkoje, ugdytiniai gilins pažintines, komunikacines bei sveikatos kompetencijas
Tikslas: kaupti gamtos pažinimo patirtį, pastebėti gamtos pokyčius įvairiais metų laikais ir juos perteikti praktinės ir meninės veiklos formomis.
Uždaviniai:
Supažindinti vaikus su metų laikais eksperimentuojant, kuriant, tyrinėjant.
Per patirtinę veiklą linksmai ir kūrybingai gilinti žinias, bendradarbiauti tarpusavyje, dalintis idėjomis.
Dirbant individualiai, grupelėmis, gerinti komandinio, grupinio darbo įgūdžius.
Susipažinti su įvairesniais IKT įrankiais.
Tikėtini rezultatai:
Įgyvendinant šį projektą ugdytiniai plėtos turimas žinias apie gamtą, gebės įžvelgti gamtos paslaptingumą ir grožį. Vaikų pažintinių veiklų akimirkos ir kūrybiniai darbai atspindės metų laikų cikliškumą (publikuojami TwinSpace erdvėje). Vaikai pažins metų laikus stebėdami, tyrinėdami, eksperimentuodami, piešdami, žaisdami. Išbandys Kahoot programa sukurtą žaidimą, prisistatys projekto partneriams webinarų metu. Elektroninė knyga, parodanti mūsų bendravimą, projekto eigą ir rezultatus „Kelionė metų laikų karuselėje.