2022 m. balandžio 19 d., antradienis

Etwinning projektas ,,Žiema spalvų paletėje”

        Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis “ ,,Kiškučių” grupės vaikučiai kartu su pedagoge Meilute 

Kvedaravičiene dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte ,,Žiema spalvų paletėje”. 

         Į šį projektą įsitraukė pedagogai iš Rumunijos, Slovakijos, Turkijos, Latvijos ir Lietuvos. 

   Projektas vyko nuo 2022-01-10 iki 2022-03-15.

Šio projekto tikslas- taikant  STEAM ir vizualinį meną ugdymo(si) procese, tyrinėti ir eksperimentuoti 

su sniegu, ledu ir vandeniu. Veiklų metu vaikai įtvirtino žinias apie vandenį, jo būsenas. Imitavo ir 

stebėjo vandens krioklį, kai veikiamas žemės traukos krinta žemyn, stebėjo vandens garavimą, medžiagų

tirpumą vandenyje, kas plūduriuoja ir skęsta, vandens jėgą, išbandė piešimą ledu, sniegu.

Vaikai patyrė daug emocijų, buvo aktyvūs: patys siūlė, bandė įvairias veiklas.

 

2022 m. balandžio 1 d., penktadienis

Pavasario gėlytės

 Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ 2-3m. „Lašiukų grupės vaikai įsijungė į eTwinning
respublikinį projektą „Pavasario gėlytės“.
Projektas vyks nuo 2022-04-01 iki 2022-05-06.
Projekto tikslas. Supažindinti vaikus su bundančio pavasario požymiais.
Projekto veiklos:
Pirma savaitė. Partnerių prisistatymas.
Antra savaitė. Veiklos grupėje (IKT įrankių pagalba supažindinti vaikus su žibute, piene, saulute).
Trečia savaitė. Atradimai gamtoje: ieškome, stebime, uostome.
Ketvirta savaitė. Vaikų kūryba iš gamtinės medžiagos.
Penkta savaitė. Projekto apibendrinimas, bendros knygos kūrimas.
Laukiami rezultatai.
1. Vaikai aktyviai tyrinės aplinką, susipažins su 2-3 pavasario gėlytėm, gebės jas pavadinti,
lavins pojūčius: lytėjimą, regą, uoslę, patirs teigiamų emocijų.
2. Su projekto partneriais pasidalinsime gerąja patirtimi, įvairiomis veiklomis su mažaisiais.