2021 m. spalio 25 d., pirmadienis

„Apie ką tyli medžiai“

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“, „Kiškučių“ ir „Žiogelių“ grupių ugdytiniai su ikimokyklinio ugdymo mokytojomis Jolita Sapagoviene, Meilute Kvedaravičiene, Daiva Šarkauskiene ir Nijole Skukauskiene šiais metais vykdė tarptautinį projektą „Apie ką tyli medžiai“ („The silence of trees“).

         Projekto tikslas - formuoti vaikų ekologinę kultūrą, eksperimentuojant, stebint, atrandant, kuriant, fiksuojant; ugdyti atsakingą elgesį gamtoje, formuoti estetinius jausmus, atrasti naujas erdves ugdymui/si.

Projektas prasidėjo 2021 m. vasario mėn. ir tęsėsi iki 2021 m. spalio mėn. pabaigos.

Projekto partneriai -  mokytojai iš 22 šalių.

       Dalyvaudami projekte vaikai mokėsi atsakingai elgtis gamtoje, saugoti medžius ir krūmus.  Įvairių išvykų ir ekskursijų gamtoje metu, ugdėsi pažintinę kompetenciją: rinko informaciją apie medžius, jų sandarą, medžių gyventojus; aiškinosi medžių naudą. Stebėjo artimiausios aplinkos medžius įvairiais metų laikais ir fiksavo. Atliko įvairius eksperimentus.  Įvairiomis technikomis ir priemonėmis kūrdami kūrybinius darbelius ugdėsi meninę kompetenciją 
 

2021 m. birželio 16 d., trečiadienis

„Space twinning - let's explore Solar system together“

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“  priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Albina Kaspariene, šiais metais vykdė projektą „Space twinning - let's explore Solar system together“ (Panagrinėkime saulės sistemą kartu)

Projekto tikslas buvo ištirti ir sužinoti apie mūsų Saulės sistemos planetas. Mokytis yra efektyviau, jei tai įdomu ir jei tai darome kartu. Projektas prasidėjo 2021 m. sausio mėn. ir tęsėsi iki 2021 m. gegužės mėn. pabaigos. Projekte dalyvauja  6 partneriai: iš Portugalijos, Rumunijos, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos, Lietuvos, dirbantys su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Kiekvienas partneris pristato vaikų veiklą tam tikroje planetoje ir gali susipažinti, ką kiti partneriai padarė per savo pristatymus. Kiekvienas projekto partneris paruošė pristatymą (keletas mažų užsiėmimų ar viena didelė veikla). Vykdėme įvairias veiklas, kad  mokymosi procesas būtų kuo labiau patrauklus visiems.  Projekto metu vaikai įgijo mokslinių žinių apie mūsų Saulės sistemos planetas, sužinojo keletą faktų apie planetas. Dirbdami su įvairiais eksperimentais ir darydami išvadas, tobulino gamtos mokslų, kalbų (nauji žodžiai tiek gimtąja, tiek pirmine kalba ir kt.), ugdėsi kūrybiškumą (naujų ir skirtingų būdų, kaip išreikšti savo įspūdžius - menas, drama, muzika, ieškojimas), socialinės kompetencijos (darbas kartu su kitais projekto partneriais ), demokratinės vertybės (siūlančios skirtingas kalbas) idėjos ir balsavimas įvairiais klausimais, susijusiais su projektu ir pan.), verslumas  (pasirinktos veiklos pristatymas prieš kitus). Kiekvienas partneris dirbo savarankiškai ir pristatė vieną planetą pagal sutartą grafiką. Tvarkaraštis buvo nustatytas internetiniame susitikime, kuris įvyko sausio mėnesį. Mūsų grupei teko pristatyti planetą Uraną.  Visi partneriai pristatė įvairią vykdytą veiklą, atliktą su savo grupės vaikais apie priskirtą planetą.  

Vaiko gyvenimas- atradimai, jis nori suprasti visą jį supantį pasaulį. Pradeda klausinėti apie dalykus, kurie juos domina, ir į kuriuos labai sudėtinga atsakyti. Todėl Į klausimus apie kosmosą stengiamės atsakyti, sukurdami tinkamas erdves, pateikdami vaizdinę medžiagą, kur vaikas eksperimentuodamas, stebėdamas bei mintimis „nuskriejęs“ kosmosą, galėtų susidaryti supratimą bei vaizdinius apie kosmosą.


 


2021 m. balandžio 11 d., sekmadienis

Tarptautinis eTwinning projektas

 Good and good deeds Լավ ու բարի գործեր

 Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“  priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Albina Kaspariene, šiais metais vykdo projektą „Good and good deeds" (geri ir geri darbai"). Vykdydami projektą vaikai susipažįsta ir bendradarbiauja su Armėnijos, Libanijos moksleiviais, pasidalina savo atliktais gerais darbais. Projekto tikslas: suvokti gėrį ir mokytis visada daryti gerus darbus, gebėti vadovautis tik gerais darbais ir suprasti, kad gerumas išgelbės pasaulį. Užsiėmimai, pamokos ir renginiai apie gerus darbus vyksta tarp projekto šalių ugdymo įstaigų, ugdytinių. Jie dalinasi savo paveikslėliais, darbais, programomis, dainomis ir kt. Projektas apima tris metų laikus - rudens, žiemos, pavasario. Projekto metu vyksta virtualus bendradarbiavimas tiek tarp pedagogų, tiek tarp  vaikų „Twinspace“ erdvėje. Supažindiname vieni kitus su savo šalimi, miestu, įstaiga. Šio  projekto metu vaikams puiki pažintis  su Armėnijos ir Albanijos šalimis, bei jų gamta ir tradicijomis.  


 

2021 m. sausio 12 d., antradienis

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“  priešmokyklinio ugdymo „Saulės zuikučių“ grupės ugdytiniai su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Kristina Gasiūniene šiais metais Kalėdų laukė dalyvaudami tarptautiniame „eTwinning“ projekte „Kalėdos su STEM“ (angl. „Christmas with STEM“).

Projekto partnerėmis tapo 15 Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. Projektui prasidėjus, prisidėjo ir viena partnerė iš Islandijos, todėl projektas „Kalėdos su STEM“ įgavo europinio projekto statusą.

Projekto tikslas – gilinti žinias apie žiemą, adventą ir Kalėdų tradicijas atliekant STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos) užduotis. Projekto metu vaikai turtino aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, skaičiavimo ir matavimo, problemų sprendimo žinias. Vaikai eksperimentavo, tyrinėjo, naudojosi išmaniosiomis technologijomis, įveikė iššūkius, atrado inžinerinius sprendimus, atliko matematikos užduotis, domėjosi mokslu, išgyveno įdomybių kupiną Kalėdų laukimo metą.

Projektas vyko keturias advento savaites. Kiekvienai savaitei skirta viena iš keturių STEM akronimo raidžių. Kiekvieną dieną vaikai tikrindami advento kalendorių rasdavo nykštuko Smalsučio užduotėlę.

Tokia mokymosi forma ugdytiniams buvo labai patraukli,  nes kėlė daug teigiamų emocijų, žadino smalsumą, atradimo džiaugsmą. 

https://www.storyjumper.com/book/read/95994026/5ff4f0ac29281