2018 m. spalio 10 d., trečiadienis

SĖKMĖ „ETWINNING“  PROGRAMOS APDOVANOJIMUOSE


    2018 m. rugpjūčio 27-29 d. ,,Vilnius  Grand  Resort“ viešbutyje vyko ,,eTwinning“ programos apdovanojimų ir mokymų renginys. Renginio metu Rokiškio lopšelis-darželis ,,Varpelis“ buvo apdovanotas ,,Programos ,,eTwinning“ mokykla“ 2018-2019 ženkleliu. Šiuo ženkleliu programa ,,eTwinning“ siekia suteikti pripažinimo ne pavieniui dirbančių programos dalyvių, bet tos pačios mokyklos mokytojų ir vadovų komandų veikla, atsidavimu bei darbu.
    Nacionaliniais kokybės ženkleliais buvo apdovanoti ir mokytojai, vykdę  Europos Komisijos inicijuotos programos „eTwinning“ projektus 2017-2018 mokslo metais. Už vykdytų projektų novatoriškumą, kūrybingumą, integravimą į ugdymo procesą kokybės ženkleliais buvo įvertintos mokytojos Albina Kasparienė, Laimutė Lašienė, Nida Šaparnienė ir Nijolė Skukauskienė.
    Šis pripažinimas skatins mus toliau eiti pirmyn, bendrauti, bendradarbiauti su Lietuvos ir Europos mokyklomis, kartu įgyvendinti kurtus  projektus, dalintis gerąja patirtimi, tobulėti.
 
 

2018 m. gegužės 18 d., penktadienis

LOPŠELIUI-DARŽELIUI „VARPELIS“ SUTEIKTAS EUROPOS eTWINNING MOKYKLOS VARDAS

„Europos eTwinning“ mokykla“ ženklelis - tai ne tik asmeninis įvertinimas atskiriems mokytojams už jų sėkmingą veiklą, bet ir pripažinimas visai mokyklos komandai už puikius pasiekimus programoje „eTwinning“. Programos „eTwinning“ mokyklos vardo esmė - tai augimas ir kelionė pirmyn su pasiekimais, kuriuos galima objektyviai įvertinti. Tai pažanga: perėjimas nuo vieno lygio į kitą. Apdovanotos mokyklos - tai pirmosios pripažintos lyderės šiose srityse: skaitmeninės veiklos, el. saugumo veiklos, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo skatinimo, personalo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo. Lietuvos 38 mokyklos pateko į šį sąrašą. Džiaugiamės, kad apdovanotų mokyklų sąraše yra ir mūsų lopšelis-darželis „Varpelis“. 60 % įstaigos pedagogų įsijungė į eTwinning veiklą, kuri suteikia galimybę tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti su partneriais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, dalintis gerąja patirtimi.

2017-2018 mokslo metais ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ ir „Kiškučių“ grupių vaikai dalyvauja tarptautiniame projekte „Animals close to us“ (,,Gyvūnai šalia mūsų"). Jame dalyvauja septynios šalys: Albanija, Bulgarija, Graikija, Lenkija, Serbija, Turkija ir Lietuva. Ugdomųjų veiklų metu, žaisdami, edukacinėse išvykose ugdytiniai susipažino su naminiais, laukiniais, namuose auginamais, zoologijos sodo gyvūnais. Vaikai sužinojo kaip elgtis, rūpintis gyvūnais, apie jų teikiamą naudą. Twin Space erdvėje projekto partneriai bendravo tiesiogiai – pristatė vieni kitiems pirštukų žaidimus. Vaikai kartu su tėveliais kūrė istorijas apie augintinius, piešė, gamino žaislus iš antrinių žaliavų, mokėsi dainų, eilėraščių ir žaidimų apie gyvūnus. Apie vykdytas veiklas buvo sukurtos elektroninės knygos, video filmai, kurie įkelti į eTwinning erdvę.

„Kiškučių" grupės vaikai ir auklėtoja Laimutė Lašienė dalyvauja tarptautiniame projekte „Connect with nature" („Susiję su gamta"). Šiame projekte dalyvauja partneriai iš Turkijos, Serbijos ir Lietuvos. Projekto tikslas - mokyti vaikus saugoti, tausoti gamtą. Partneriai apsikeitė laiškais. Skype, video konferencijų pagalba bendravo su Turkijos, Serbijos ugdytiniais. Projekto metu vaikai daugiau sužinojo apie rūšiavimą, vandenį, augalų sėklas, skirtingų šalių kalbas, kultūrą, gamino popierių, mokėsi anglų kalbos žodžių apie gamtą, mokėsi rūpintis gyvūnais.

Priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės vaikai su auklėtoja Albina Kaspariene vykdė projektą „Before judging me put yourself in my shoes (Empathy) (,,Prieš teisdamas mane apsiauk mano batus“), kuriame dalyvavo trys šalys: Lietuva, Turkija, Italija. Vaikai gali būti labai žiaurūs prieš savo bendraamžius. Empatija – yra raktas įveikti šią problemą. Kiekvienas žmogus yra unikalus ir ypatingas, ir kiekvieną turime priimti tokį koks jis yra. Projekto metu vaikai kortelių pagalba gvildeno įvairias situacijas, ieškojo išeičių, stengėsi suprasti, kas yra empatija. Per pačių sukurtus gerumo akinius, stengėsi įžvelgi draugų empatišką elgesį. Lankėsi Senelių namuose, dovanojo pačių keptas saldžias dovanėles Kalėdų proga, kūrė dėliones. Iš vaikų kurtų atvirukų buvo sukurtas 2018 metų kalendorius.

Kitas priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės vykdomas projektas - „With eight colorful activities, colorful classes!“ (,,Klasė su aštuoniomis spalvingomis veiklomis“). Jame dalyvavo partneriai iš 11 šalių: Ukrainos, Bulgarijos, Rumunijos, Latvijos, Gruzijos, Lietuvos, Albanijos, Azerbaidžano, Turkijos, Serbijos, Italijos. Projektas apėmė 8 skirtingas temas: dramos, vaikų žaidimų, darbai iš antrinių žaliavų, muzikos, drabužių dizainas, sveika mityba, sportas ir judėjimas, aplinka ir gamta. Ugdomos vaikų kompetencijos ir įgūdžiai, tokie, kaip grupinis darbas, rankų darbo įgūdžių ugdymas, įgūdžių demonstravimas, kūrybiškumas, bendradarbiavimas. Vaikai projekto metu pristatė partneriams lietuvių liaudies dainas, ratelius, iš antrinių žaliavų gamino žaislus. Prižiūrėjo, tvarkė ne tik savo darželio aplinką, bet ir darbavosi prie Rokiškio ežero. Supažindino su Rokiškio Šepkos parku. Bendravo virtualioje erdvėje.

Lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“ suteiktas Europos eTwinning mokyklos vardas įpareigoja ir motyvuoja pedagogus tęsti veiklą nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.