2021 m. spalio 25 d., pirmadienis

„Apie ką tyli medžiai“

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“, „Kiškučių“ ir „Žiogelių“ grupių ugdytiniai su ikimokyklinio ugdymo mokytojomis Jolita Sapagoviene, Meilute Kvedaravičiene, Daiva Šarkauskiene ir Nijole Skukauskiene šiais metais vykdė tarptautinį projektą „Apie ką tyli medžiai“ („The silence of trees“).

         Projekto tikslas - formuoti vaikų ekologinę kultūrą, eksperimentuojant, stebint, atrandant, kuriant, fiksuojant; ugdyti atsakingą elgesį gamtoje, formuoti estetinius jausmus, atrasti naujas erdves ugdymui/si.

Projektas prasidėjo 2021 m. vasario mėn. ir tęsėsi iki 2021 m. spalio mėn. pabaigos.

Projekto partneriai -  mokytojai iš 22 šalių.

       Dalyvaudami projekte vaikai mokėsi atsakingai elgtis gamtoje, saugoti medžius ir krūmus.  Įvairių išvykų ir ekskursijų gamtoje metu, ugdėsi pažintinę kompetenciją: rinko informaciją apie medžius, jų sandarą, medžių gyventojus; aiškinosi medžių naudą. Stebėjo artimiausios aplinkos medžius įvairiais metų laikais ir fiksavo. Atliko įvairius eksperimentus.  Įvairiomis technikomis ir priemonėmis kūrdami kūrybinius darbelius ugdėsi meninę kompetenciją