2021 m. balandžio 11 d., sekmadienis

Tarptautinis eTwinning projektas

 Good and good deeds Լավ ու բարի գործեր

 Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“  priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Albina Kaspariene, šiais metais vykdo projektą „Good and good deeds" (geri ir geri darbai"). Vykdydami projektą vaikai susipažįsta ir bendradarbiauja su Armėnijos, Libanijos moksleiviais, pasidalina savo atliktais gerais darbais. Projekto tikslas: suvokti gėrį ir mokytis visada daryti gerus darbus, gebėti vadovautis tik gerais darbais ir suprasti, kad gerumas išgelbės pasaulį. Užsiėmimai, pamokos ir renginiai apie gerus darbus vyksta tarp projekto šalių ugdymo įstaigų, ugdytinių. Jie dalinasi savo paveikslėliais, darbais, programomis, dainomis ir kt. Projektas apima tris metų laikus - rudens, žiemos, pavasario. Projekto metu vyksta virtualus bendradarbiavimas tiek tarp pedagogų, tiek tarp  vaikų „Twinspace“ erdvėje. Supažindiname vieni kitus su savo šalimi, miestu, įstaiga. Šio  projekto metu vaikams puiki pažintis  su Armėnijos ir Albanijos šalimis, bei jų gamta ir tradicijomis.  


 

2021 m. sausio 12 d., antradienis

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“  priešmokyklinio ugdymo „Saulės zuikučių“ grupės ugdytiniai su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Kristina Gasiūniene šiais metais Kalėdų laukė dalyvaudami tarptautiniame „eTwinning“ projekte „Kalėdos su STEM“ (angl. „Christmas with STEM“).

Projekto partnerėmis tapo 15 Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. Projektui prasidėjus, prisidėjo ir viena partnerė iš Islandijos, todėl projektas „Kalėdos su STEM“ įgavo europinio projekto statusą.

Projekto tikslas – gilinti žinias apie žiemą, adventą ir Kalėdų tradicijas atliekant STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos) užduotis. Projekto metu vaikai turtino aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, skaičiavimo ir matavimo, problemų sprendimo žinias. Vaikai eksperimentavo, tyrinėjo, naudojosi išmaniosiomis technologijomis, įveikė iššūkius, atrado inžinerinius sprendimus, atliko matematikos užduotis, domėjosi mokslu, išgyveno įdomybių kupiną Kalėdų laukimo metą.

Projektas vyko keturias advento savaites. Kiekvienai savaitei skirta viena iš keturių STEM akronimo raidžių. Kiekvieną dieną vaikai tikrindami advento kalendorių rasdavo nykštuko Smalsučio užduotėlę.

Tokia mokymosi forma ugdytiniams buvo labai patraukli,  nes kėlė daug teigiamų emocijų, žadino smalsumą, atradimo džiaugsmą. 

https://www.storyjumper.com/book/read/95994026/5ff4f0ac29281 

 

2020 m. kovo 17 d., antradienis

eTwinning pasiekimai

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ apdovanotas „eTwinning“ mokyklos ženklu 2020–2021. Tai yra puikus „eTwinning“ komandos pasiekimas.

2020 m. kovo 9 d., pirmadienis

Tarptautinis eTwinning projektas "Aš jaunasis mokslininkas"


Dalyvaujančios šalys Lietuva, Bulgarija, Turkija
Projekto pradžia nuo 2019-06-06 iki 2020-05-30
Projekte dalyvauja „Pelėdžiukų„ „Saulės Zuikučių„ „Drugelių„ grupės
APIE PROJEKTĄ STE(A)M ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą ugdytinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. Šiuolaikinėje mokykloje STEAM ugdymas atskleidžia integralaus ugdymo galimybes, stiprina dalykinę integraciją. Tai ištisinis procesas, kuris pasireiškia ne tik ugdymo proceso srityje, bet ir laisvalaikio metu, namuose.
TIKSLAI
Ugdyti vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, formuoti inovacijų kultūrą, didinti susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika. Aktyvinti vaikų įsitraukimą į tyrinėjimą, kūrybinį potencialą.
TIKĖTINI REZULTATAI
Paruošta el. knyga (ar video) apie STEAM ugdymą Projekto rezultatai bus paskelbti interneto svetainėje eTwinning.Tarptautinis eTwinning projektas „Kelionė metų laikų karuselėje“


Dalyvaujančios šalys Lietuva - Turkija.
Projekto pradžia 2019.10.01-2020.08.30.
Apie projektą
Projektas skirtas 4-7 metų amžiaus vaikams geriau pažinti metų laikus tyrinėjant, eksperimentuojant. Kadangi šio amžiaus vaikams sunku įsiminti metų laikus, mėnesius tai ir kilo idėja projektinės veiklos metu plačiau, įdomiau kūrybiškiau keliauti metų laikais. Projekto metu dalinsimės idėjomis, kuo įdomiau ir turiningiau galėtume stebėti, tyrinėti, fiksuoti, fotografuoti gamtą ir jos objektus per visus keturis metų laikus. Kiekvienas pedagogas, atsižvelgdamas į vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, jų poreikius ir galimybes, organizuos meninę, pažintinę veiklą, pateiks praktinių užduočių, kurios skatins mažuosius domėtis metų laikais, atrasti esminius jų skirtumus, suvokti gamtos virsmą – metų laikų kaitą. Stebėdami aplinką, metų laikų požymius artimiausioje aplinkoje, ugdytiniai gilins pažintines, komunikacines bei sveikatos kompetencijas
Tikslas: kaupti gamtos pažinimo patirtį, pastebėti gamtos pokyčius įvairiais metų laikais ir juos perteikti praktinės ir meninės veiklos formomis.
Uždaviniai:
Supažindinti vaikus su metų laikais eksperimentuojant, kuriant, tyrinėjant.
Per patirtinę veiklą linksmai ir kūrybingai gilinti žinias, bendradarbiauti tarpusavyje, dalintis idėjomis.
Dirbant individualiai, grupelėmis, gerinti komandinio, grupinio darbo įgūdžius.
Susipažinti su įvairesniais IKT įrankiais.
Tikėtini rezultatai:
Įgyvendinant šį projektą ugdytiniai plėtos turimas žinias apie gamtą, gebės įžvelgti gamtos paslaptingumą ir grožį. Vaikų pažintinių veiklų akimirkos ir kūrybiniai darbai atspindės metų laikų cikliškumą (publikuojami TwinSpace erdvėje). Vaikai pažins metų laikus stebėdami, tyrinėdami, eksperimentuodami, piešdami, žaisdami. Išbandys Kahoot programa sukurtą žaidimą, prisistatys projekto partneriams webinarų metu. Elektroninė knyga, parodanti mūsų bendravimą, projekto eigą ir rezultatus „Kelionė metų laikų karuselėje.