2022 m. gegužės 18 d., trečiadienis

eTwinning projektas „Čir vir vir pavasaris“

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis “ ikimokyklinio ugdymo „Boružiukų grupės etno būrelio (meninio ugdymo mokytoja Inga Šablinskienė - kūrėjas), „Bitučių“ (mokytoja Inga Čičinskienė -kūrėjas), „Žiogelių“ (mokytoja Nijolė Skukauskienė), „Ežiukų” (mokytoja Jolita Sapagovienė) grupių vaikai dalyvauja šalies eTwinning projekte „Čir vir vir pavasaris“.

Projekto partneriai - pedagogai iš Lietuvos.

Projektas vykdomas nuo 2022 m. kovo - birželio mėn.

Gamta - tai neišsenkantis šaltinis, iš kurio vaikai gali semtis įkvėpimo kūrybinei veiklai, idėjų žaidimams, saviraiškai. Paukščių pasaulis įvairus ir margaspalvis. Vaikams smalsu pažinti paukščius, juos stebėti, mėgdžioti jų balsus. Modernioje visuomenėje turime ieškoti būdų, kaip integruoti liaudies kūrybą ugdomojoje veikloje ir efektyvinti ugdymo procesą, panaudojant lietuvių liaudies kūrybą.

Projekto tikslas: plėsti vaikų žinias, skatinant susidomėjimą paukščių rūšimis, išvaizda gyvenimo būdu mityba. Turtinti vaikų etninės kultūros patirtį skatinant kūrybinę raišką, mokant liaudies dainų, šokių, žaidimų, ratelių, mįslių, pamėgdžiojimų apie paukščius.

Projekto metu vaikai tobulins pažinimo, tyrinėjimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas.

Laukiamas rezultatas: ugdytiniai pagilins žinias apie paukščius įvairių veiklų metu, pasirenkant tradicines ir netradicines erdves (darželio kiemas, išvykos į parką ir kt.); stebėdami paukščius, išmoks pamėgdžiojimų, liaudies dainų, ratelių, žaidimų, posakių, mįslių, patarlių; sukurs ritmus.