2020 m. kovo 9 d., pirmadienis

Tarptautinis eTwinning projektas "Aš jaunasis mokslininkas"


Dalyvaujančios šalys Lietuva, Bulgarija, Turkija
Projekto pradžia nuo 2019-06-06 iki 2020-05-30
Projekte dalyvauja „Pelėdžiukų„ „Saulės Zuikučių„ „Drugelių„ grupės
APIE PROJEKTĄ STE(A)M ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą ugdytinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. Šiuolaikinėje mokykloje STEAM ugdymas atskleidžia integralaus ugdymo galimybes, stiprina dalykinę integraciją. Tai ištisinis procesas, kuris pasireiškia ne tik ugdymo proceso srityje, bet ir laisvalaikio metu, namuose.
TIKSLAI
Ugdyti vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, formuoti inovacijų kultūrą, didinti susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika. Aktyvinti vaikų įsitraukimą į tyrinėjimą, kūrybinį potencialą.
TIKĖTINI REZULTATAI
Paruošta el. knyga (ar video) apie STEAM ugdymą Projekto rezultatai bus paskelbti interneto svetainėje eTwinning.