2020 m. kovo 2 d., pirmadienis

Atradimų, pažinimo ir tyrinėjimo pasaulis (STEAM)


„Žiogelių" grupės vaikai kartu su auklėtoja Inga Čičinskiene dalyvauja nacionaliniame eTwinning projekte "Atradimų, pažinimo ir tyrinėjimo pasaulis (STEAM)".
Pirmuosius žmogaus gyvenimo metus savo intensyvumu galima prilyginti sprogimui – šiuo laikotarpiu mažas žmogus pasaulį pažįsta, jį sugeria, mokosi kaip niekada vėliau. Todėl tam, kad visus vaikus gyvenime lydėtų sėkmė, labai svarbios visų mokytojų pastangos, susitarimai ir kryptinga veikla ankstyvojo ugdymo srityje. Tik kokybiškas ankstyvasis ugdymas garantuoja sėkmę.
Tik žinodami šiuolaikinių vaikų ir savo išskirtinumus, mes galėsime su jais susikalbėti ir sėkmingai sugyventi, pritaikant naujas vaikų veiklos formas, būdus, metodus, priemones, atliekant eksperimentus, tyrinėjimus. Besiremdami įvairiomis pedagoginėmis idėjomis siekiama, kad vaikai taptų visapusiškomis asmenybėmis, gebantys džiaugtis, mokantys improvizuoti, pasitikintys savo jėgomis, atviri, sugebantys veikti ir priimti sprendimus, esant įvairioms aplinkybėms.
Problema – šiuolaikinius vaikus sudominti, sukaupti jų dėmesį darosi vis sunkiau.
Tikslas. Pristatyti inovatyviausius veiklos metodus, bei naujausias veiklos formas, atskleisti jų įvairovę ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiką.
Uždaviniai:
1.Diskutuoti ir dalintis teorine bei praktine darbo patirtimi, taikant naujausius metodus, būdus bei veiklos formas.
2. Siekti, kad pedagogai gebėtų diegti pačius naujausius inovatyvius ugdymo metodus, būdus ugdomosiose vaikų veiklose.
3. Ieškoti vis naujesnių ugdymo(si) būdų, metodų, formų, idėjų vaikų gebėjimams lavinti.
4. Mokytis vieniems iš kitų -vaikams, tėvams, pedagogams.
Rezultatas: Sukurta metodinė priemonė "Vaikų ugdymas KITAIP" (ugdomųjų veiklų aprašymai ).