Projektai


2019 metais vykdyti eTwinning projektai

      Tarptautiniai:
 • eTwinning projektas ,,Earth is the home of all“ (,,Žemė yra visų mūsų namai“)
 • eTwinning  projektas ,,Little natural Scientists“ (,,Mažieji gamtos tyrinėtojai“)
 • eTwinning projektas ,,From words to sentences from sentences to stories“ (,,Nuo žodžių iki sakinių“)
 • eTwinning projektas ,,School is Everywhere“ (,,Mokykla yra visur“)
 • eTwinning projektas ,,I’m a young scientist”,,(Aš jaunasis mokslininkas”)
 • eTwinning projektas ,,The games of childhood” (,,Vaikystės žaidimai”)
    Nacionaliniai:
 • eTwinning projektas ,,Močiutės austu taku per Lietuvą einu“
 • eTwinning projektas ,,Sodinu auginu“
 • eTwinning projektas ,,Mano svajonių darbas“
 • eTwinning projektas ,,Mes atversim pasakos duris“
 • eTwinning projektas ,,Šiuolaikinėje mokykloje STEAM ugdymas ,,Tyrėjas-išradėjas“2018 metais vykdyti eTwinning projektai

      Tarptautiniai:
 • eTwinning projektas ,,Senomatoric and sports activities in kindergarten“ (,,Sensomotorinė ir sportinė veikla darželyje“)
 • eTwinning  projektas ,,100 folk games for Lithuanian children“  (,,100 liaudies žaidimų Lietuvos vaikams“)
 • eTwinning projektas ,,Before judging me put yourself in my shoes (Empathy)“ (,,Prieš teisdamas mane , apsiauk mano batus“)
 • eTwinning projekta s,,First Stepnto Coding“ (,,Pirmasis žingsnis koduojant“)
 • eTwinning, projektas ,,Animals close to us“ (,,Gyvūnai šalia mūsų“)
 • eTwinnin projektas ,,With eight colorful activities, colorful classes!” (,,Spalvinga klasė, aštuonios spalvingos veiklos“)
 • eTwinning projektas ,,Connect with nature“ (,,Susisiekite su gamta“)
 • eTwinning projektas ,,Mes atversim pasakos duris“
 • eTwinning projektas ,,School is Everywhere“ (,,Mokykla yra visur“)
 • eTwinning projektas ,,Why Don‘t We Wander the Europe?“ ( ,,Keliaujam po Europą?“)
    Nacionaliniai:
 • eTwinning projektas ,,Lietuvių liaudies žaidimų įvairovė, skirta Lietuvos 100- čiui“
 • eTwinning projektas ,,Mano svajonių darbas“
 • eTwinning projektas ,,Iš kur atsiranda duonelė“
 •  eTwinning projektas ,,Pasaka maiše“
 
 2017 metais vykdyti eTwinning projektai
 
   Tarptautiniai:
 • eTwininng  ,,Hearts & Valentines“ (Širdelės ir Valentino diena) projektas
 • eTwinning ,,Winter“ (Žiema) projektas
 • eTwinning ,,Internet mind map“ (Interneto minčių žemėlapis) projektas
 • eTwinning ,,Green windowsill“ (Žalioji palangė) projektas
 • eTwinning ,,#eTwSpring Create, draw and sing about eTwinning birthday in spring! “ (#eTwPavasaris švęsk, kurk, piešk eTwinning gimtadienį ) projektas
 •  eTwinning ,,Game Cup“ (Žaidimų  puodelis) projektas
 •  eTwinning ,,Remove borders“ (Žaidimai be sienų) projektas
 •  eTwinning ,,Music Makes People Closer“ (Muzika suartina žmones) projektas
 •  eTwinning ,,Little artist“ (Mažasis menininkas) projektas
 •  eTwinning ,,I ama  part of our land“ (Aš esu žemės dalis) projektas
 •  eTwinning ,,Let`scelebrate spring coming“  ( Sveikinkim ateinantį pavasarį) projektas
 •  eTwinning ,, Healthy eating and sport“  (Sveikas maistas ir sportas) projektas
 •  eTwinning  ,,Little Painters“ (Mažieji dailininkai) projektas
 •  eTwinning ,,A long painting for the Mother`s day (let`s measure it:)) „ (Ilgaamžė motinos dienos tapyba: pagalvokime) projektas
 •  eTwinning ,,Yerdeki yildizlar (stars on earth) “ (Žvaigždės ant žemės) projektas
 •  eTwinning ,,Before judging me put yourself in my shoes (Empathy)“ (Prieš teisdamas mane , apsiauk mano batus) projektas
 •  eTwinning ,,First Stepnto Coding“ (Pirmasis žingsnis koduojant) projektas
 •  eTwinning ,,Animals close to us“ (Gyvūnai šalia mūsų) projektas
Nacionaliniai:
 • eTwinning  ,,#eTwPavasaris, meno inkliuzija suvienija mus“ projektas
 • eTwinning ,,Vaikų  gynimo diena. Mes – vaikai“ projektas
 • eTwinning ,,Vasaros dovanos“ projektas
 • eTwinning ,,Gėlės gyvenimas  nuo sėklos iki žiedelio“ projektas
 • eTwinning ,,Pasakų šalis“ projektas
 • eTwinning ,,Sveika vasara“  projektas